Trường THCS Vạn Long

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Vạn Ninh
Số hiệu: 1405/ QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Vạn Ninh
Số hiệu: 288/ QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.484.172.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 gói thầu số 1 : Xây lắp
 • 6.872.422.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói 180 ngày
  2 gói thầu số 2 : Chống mọt
 • 99.281.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói 90 ngày
  3 gói thầu số 3 : Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
 • 169.453.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình
  4 gói thầu số 4 : Thiết bị trường học
 • 325.500.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói 90 ngày
  5 gói thầu số 5 : Thiết bị PCCC
 • 13.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói 30 ngày
  6 gói thầu số 6 : Bảo hiểm công trình
 • 16.119.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình
  7 gói thầu số 7 : Kiểm định chất lượng công trình
 • 61.523.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I /2009Trọn gói Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình
  8 gói thầu số 8 : Kiểm toán công trình
 • 35.045.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III /2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 03/03/2009