Gói thầu: gói thầu số 2 Chống mọt – Trường THCS Vạn Long

Gói thầu: gói thầu số 2 : Chống mọt – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long

2
Quý I /2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 99.281.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long