Gói thầu: gói thầu số 4 Thiết bị trường học – Trường THCS Vạn Long

Gói thầu: gói thầu số 4 : Thiết bị trường học – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long

4
Quý I /2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 325.500.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long