Gói thầu: gói thầu số 7 Kiểm định chất lượng công trình – Trường THCS Vạn Long

Gói thầu: gói thầu số 7 : Kiểm định chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long

7
Quý I /2009
Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình
Giá gói thầu:
 • 61.523.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long