Gói thầu: gói thầu số 8 Kiểm toán công trình – Trường THCS Vạn Long

Gói thầu: gói thầu số 8 : Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long

8
Quý III /2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 35.045.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Vạn Long