Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, dự án nhóm B, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 1877/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 89/UBND-VX
Ngày ban hành: 13/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.290.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  09 Xây lắp: xây mới khoa mỗ và khoa hồi sức cấp cứu, nhà điều trị nội trú khoa ngoại, nhà điều trị nọi trú khoa nhi, nhà cầu nối A,B,C,D,E.
 • 16.110.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 10/4/2009Theo đơn giá 400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 03/03/2009