Thi công xây dựng san nền khu gia công và cảng xuất nguyên liệu

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng san nền khu gia công và cảng xuất nguyên liệu, dự án nhóm A, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Bình
Số hiệu:29121000033
Ngày ban hành:29/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Hội đồng thành viên
Số hiệu:01/2009/QĐ-HĐTV/VCM
Ngày ban hành:23/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng , Vốn tự có của Công ty , Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng san nền khu gia công và cảng xuất nguyên liệu (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thi công xây dựng san nền khu gia công và sản xuất nguyên liệu
 • 50.141.124.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:46
  Ngày xuất bản03/03/2009