Thảm bê tông nhựa, chỉnh trang đô thị đường nội ô thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên đoạn từ cầu Rạch tre đến Đình thần ( khu 4)

Thông báo mời thầu gói thầu: Thảm bê tông nhựa, chỉnh trang đô thị đường nội ô thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên đoạn từ cầu Rạch tre đến Đình thần ( khu 4). Nguồn vốn: Vốn ngân sách. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Thảm bê tông nhựa, chỉnh trang đô thị đường nội ô thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên đoạn từ cầu Rạch tre đến Đình thần ( khu 4)
Tên gói thầu:Thảm bê tông nhựa, chỉnh trang đô thị đường nội ô thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên đoạn từ cầu Rạch tre đến Đình thần ( khu 4)
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Tín Đức, số 17 lô A khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương, ĐT/Fax:06503.870703
01/12/2008 đến 18/12/2008
1.000.000 (VND)
18/12/2008 09:00
18/12/2008 09:00