Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Tân-Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Tân-Cà Mau, dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: 114/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 24/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Kho bac Nhà nước
Số hiệu: 114/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 24/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.299.734.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Tân-Cà Mau (1 gói thầu)


  Đấu thầu lần 2
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  114 Xây lắp công trình trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Tân- Cà Mau
 • 8.299.734.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 06/4/2009Theo đơn giá 05/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 03/03/2009