Gói thầu: Gói thầu số 2: LCB-2 (Trang thiết bị xét nghiệm, máy theo dõi bệnh nhân, máy thở, thiết bị lọc máu, máy phát điện) – các gói thầu: LCB-1, LC

Gói thầu: Gói thầu số 2: LCB-2 (Trang thiết bị xét nghiệm, máy theo dõi bệnh nhân, máy thở, thiết bị lọc máu, máy phát điện) – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: LCB-1, LC

LCB-2
9h30′ ngày 10/4/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 16188914490 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: LCB-1, LCB-2, LCB-3 thuộc dự án thành phấn phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn