Gói thầu: Gói thầu số 3: LCB-3 (Trang thiết bị phẫu thuật, chống nhiễm khuẩn, răng hàm mặt, tủ lạnh y tế, máy là ép quần áo) – các gói thầu: LCB-1, LC

Gói thầu: Gói thầu số 3: LCB-3 (Trang thiết bị phẫu thuật, chống nhiễm khuẩn, răng hàm mặt, tủ lạnh y tế, máy là ép quần áo) – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: LCB-1, LC

LCB-3
10h30′ ngày 10/4/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 8281629405 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: LCB-1, LCB-2, LCB-3 thuộc dự án thành phấn phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn