Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201

Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201, dự án nhóm C, nhóm Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II
Số hiệu: 132/QĐ-CTBĐATHH II
Ngày ban hành: 23/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II
Số hiệu: 200/QĐ-CTBĐATHH II
Ngày ban hành: 03/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 17283896246(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Trụ sở làm việc XN Bảo đảm an toàn hàng hải 201 (08 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Bảo hiểm công trình
 • 24435862 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2009Trọn gói 8 tháng
  02 Xây dựng công trình chính
 • 8422271367 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2009Trọn gói 8 tháng
  04 Mua sắm thiết bị văn phòng…
 • 2237455000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010Theo đơn giá 1 tháng
  03 Xây dựng nhà ở tập thể
 • 1558204513 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Trọn gói 4 tháng
  05 Tư vấn đấu thầu
 • 36832730 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm 24 tháng
  06 Tư vấn giám sát
 • 245520526 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2009Trọn gói 24 tháng
  07 Thẩm tra quyết toán
 • 38699540 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  08 Gói thầu kiểm toán
 • 61335120 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Ke hoach dau thau Size 63 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 45
  Ngày xuất bản 04/03/2009