Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
Số hiệu:1178/QĐ/HĐQT-XDCB
Ngày ban hành:09/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
Số hiệu:182/QĐ/HĐQT-XDCB
Ngày ban hành:25/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 9169000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1Xây dựng, điều hòa không khí, PCCC
 • 0 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn gói9 tháng
  gói số 2Xây dựng TBA và cáp ngầm
 • 0 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:46
  Ngày xuất bản05/03/2009