Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
Số hiệu: 1178/QĐ/HĐQT-XDCB
Ngày ban hành: 09/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
Số hiệu: 182/QĐ/HĐQT-XDCB
Ngày ban hành: 25/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 9169000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Xây dựng, điều hòa không khí, PCCC
 • 0 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 9 tháng
  gói số 2 Xây dựng TBA và cáp ngầm
 • 0 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 05/03/2009