Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 năm 2009 cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

Kế hoạch đấu thầu: phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 năm 2009 cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, dự án nhóm A, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Y Tế
Số hiệu:283/QĐ-BYT
Ngày ban hành:23/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Y Tế
Số hiệu:283/QĐ-BYT
Ngày ban hành:23/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước, WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.439.225.600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 năm 2009 cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (01 gói thầu)


  Quyết định 283/QĐ_BYT ngày 23 tháng 1 năm 2009 được phê duyệt 03 gói thầu, đã thực hiện gói 01-2009-KVH và 02-2009-KVH, còn lại gói 03-2009-KVH đang thực hiện
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03-2009-KVH03-2009-KVH
 • 1.439.225.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnmở thầu ngày 31tháng 3 năm 2009Trọn gói3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:46
  Ngày xuất bản05/03/2009