Trường Mầm non 2 thành phố Huế

Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 164/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 164/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.790.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  A Tư vấn thẩm tra điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 30.217.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  B Toàn bộ phần xây lắp của dự án
 • 9.212.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý I/2009Theo đơn giá 360 ngày
  C Toàn bộ trang thiết bị của dự án
 • 110.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Trọn gói 30 ngày
  D Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng
 • 52.018.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  E Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 27.638.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý I/2009Trọn gói Theo thực tế
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 47
  Ngày xuất bản 06/03/2009