Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án – Trường Mầm non 2 thành phố Huế

Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế

B
quý I/2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.212.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế