Gói thầu: Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng – Trường Mầm non 2 thành phố Huế

Gói thầu: Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế

D
quý I/2009
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 52.018.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế