Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:125/QĐ-SXD-PTN
Ngày ban hành:20/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:03/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:07/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 28931000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 6Rà phá bom mìn
 • 149.931.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giá45 ngày
  Gói thầu số 7Khảo sát địa chất (bước thiết kế)
 • 90.453.180 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giá30 ngày
  Gói thầu số 8 Thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán
 • 287.721.335 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  Gói thầu số 9Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán
 • 48.053.227 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Gói thầu số 10Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công hạng mục cầu bắc qua kênh C18
 • 8.553.171 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trămTừ ngày ký HĐ đến khi có kết quả đấu thầu
  Gói thầu số 11Giám sát thi công hạng mục cầu bắc qua kênh C18
 • 55.402.682 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  Gói thầu số 12Giám sát thi công các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, trạm xử lý nước thải
 • 315.153.564 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm210 ngày
  Gói thầu số 13Thi công xây dựng hạng mục cầu bắc qua kênh C18
 • 3.247.632.570 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá150 ngày
  Gói thầu số 14Thi công xây dựng các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh
 • 18.789.551.075 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo đơn giá180 ngày
  Gói thầu số 15Thi công hạng mục cấp nước
 • 721.425.788 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2010Theo đơn giá60 ngày
  Gói thầu số 16Thi công hạng mục điện chiếu sáng
 • 432.703.244 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2010Theo đơn giá60 ngày
  Gói thầu số 17Thi công hạng mục trạm xử lý nước thải
 • 983.497.205 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 1/2010Theo đơn giá90 ngày
  Gói thầu số 18Bảo hiểm công trình
 • 49.331.550 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:51
  Ngày xuất bản10/03/2009