Gói thầu: Giám sát thi công các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, trạm xử lý nước thải

Gói thầu: Giám sát thi công các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, trạm xử lý nước thải – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh

Gói thầu số 12
Quý I/2010
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 315.153.564 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh