Gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh

Gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh

Gói thầu số 14
Quý I/2010
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.789.551.075 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh