Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp quảng trường và trông cây xanh

Gói thầu: Gói thầu 06: Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp quảng trường và trông cây xanh – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau

06
Năm 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 10991000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau