Công ty Cổ phần Sông Ba mời thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình thủy điện Krông H’năng

Công ty Cổ phần Sông Ba (Chủ đầu tư) đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Krông H’năng (2 x 32MW) tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Ðác Lắc; tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau đây: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình thủy điện Krông H’năng.

Công ty Cổ phần Sông Ba (Chủ đầu tư) đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Krông H’năng (2 x 32MW) tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Ðác Lắc; tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau đây:

* Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình thủy điện Krông H’năng

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu (giá 500.000 đồng/bộ hồ sơ) tại:

Văn phòng Công ty, số 230 đường Nguyễn Tri Phương, TP Ðà Nẵng. Ðiện thoại: 0511.2215592 – 3653592; Fax: 0511.3653593.

Website: http://www.songba.vn  –    Email: sba2007@songba.vn

(Nếu mua hồ sơ qua đường bưu điện, xin chuyển tiền vào tài khoản Công ty số 004.1000.296.417 – Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố Ðà Nẵng và thêm chi phí: 50.000 VNÐ/bộ hồ sơ).

Bán hồ sơ mời thầu kể từ ngày 4-12-2008 đến lúc nộp hồ sơ dự thầu, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ trong các ngày làm việc.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba trước 9 giờ ngày 19-12-2008.

Lễ mở thầu sẽ được tổ chức tại Văn phòng Công ty vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19-12-2008 và mời nhà thầu cử đại diện đến tham dự.