Lắp đặt thiết bị mạng máy tính và xây dựng phần mềm công trình Ứng dụng CNTT trong quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị mạng máy tính và xây dựng phần mềm công trình Ứng dụng CNTT trong quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tên dự án:Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Lắp đặt thiết bị mạng máy tính và xây dựng phần mềm công trình Ứng dụng CNTT trong quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 0650.3825923 – 3822004. Fax: 0650.3811078
08/12/2008 đến 23/12/2008
1.000.000 (VND)
23/12/2008 09:00
23/12/2008 09:00