Xây dựng nền và mặt đường tuyến đường số 06,08,09,12,16 Giai đoạn I

Gói thầu 22: Xây dựng nền và mặt đường tuyến đường số 06,08,09,12,16 Giai đoạn I – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình Đông Bắc thành phố Cà Mau

22
Quí II năm 2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 18892086000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau