Xây dựng nền và mặt đường tuyến đường số 02,05,07,11 Giai đoạn I – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng

Gói thầu 23: Xây dựng nền và mặt đường tuyến đường số 02,05,07,11 Giai đoạn I – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng Đông Bắc thành phố Cà Mau

23
Quí III năm 2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 14550073000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau