Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 01,03,04,14 – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng

Gói thầu 24: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 01,03,04,14 – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng Đông Bắc thành phố Cà Mau

24
Quí II năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 15287804000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau