Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường Vành đai 02 và tuyến Quản lộ Phụng Hiệp – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính Đông Bắc thành phố Cà Mau

Gói thầu 25: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường Vành đai 02 và tuyến Quản lộ Phụng Hiệp – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính Đông Bắc thành phố Cà Mau

25
Quí III năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 11192380000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau