Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 02,05,07,11 – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng Đông Bắc thành phố Cà Mau

Gói thầu 27: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 02,05,07,11 – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng Đông Bắc thành phố Cà Mau

27
Quí I năm 2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 15252078000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau