Bảo hiểm các gói thầu xây dựng quảng trường và trồng cây xanh – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa Đông Bắc thành phố Cà Mau

Gói thầu 34: Bảo hiểm các gói thầu xây dựng quảng trường và trồng cây xanh – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa Đông Bắc thành phố Cà Mau

34
Quí II năm 2010
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 6228000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau