Mua vật tư đời sống

Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư đời sống

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Giám đốc XN VTB&CTL
Số hiệu: 42-19/KHĐT
Ngày ban hành: 03/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Dầu khí
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 370000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư đời sống (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  29/09/VTB-VT Mua vật tư đời sống
 • 370000000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 11/03/2009-17/03/2009Trọn gói Cấp hàng theo quý
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009