Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo lường và các dịch vụ kèm theo

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo lường và các dịch vụ kèm theo

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay miền Trung
Số hiệu: 39/QĐ-QLBMT
Ngày ban hành: 02/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay miền Trung
Số hiệu: 95/QĐ-QLBMT
Ngày ban hành: 03/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 242.468.170(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo lường và các dịch vụ kèm theo (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  95/QĐ-QLBMT Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo lường và các dịch vụ kèm theo
 • 242.468.170 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 3,4/2009Trọn gói 40 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009