Gói thầu 05: Thi công xây dựng Nhà thể thao đa năng huyện Chư Prông

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 05: Thi công xây dựng Nhà thể thao đa năng huyện Chư Prông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Số hiệu:313/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:28/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Số hiệu:41/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:13/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thề dục Thể thao
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 3426211000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 05: Thi công xây dựng Nhà thể thao đa năng huyện Chư Prông (01 gói thầu)


  1-Gía gói thầu xây lắp: 2.727.000.000 đồng. Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn. 2-Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 2 tỷ, phần còn lại Ngân sách huyện. 3-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 4-Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ. 5-Thời gian tổ chức đấu thầu: 30 ngày (kể từ ngày Thông báo mời thầu). 6-Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 7-Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05Nhà thể thao đa năng huyện Chư Prông
 • 2.727.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển30 ngày kể từ ngày thông báo mời thầuTrọn gói240 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:51
  Ngày xuất bản10/03/2009