Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Bùi Văn Bình TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Bùi Văn Bình TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Tên dự án: Đường Bùi Văn Bình TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương .

Tên dự án:Đường Bùi Văn Bình TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Đường Bùi Văn Bình TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3822845-3822004 Fax: 0650.3811078
12/12/2008 đến 29/12/2008
1.000.000 (VND)
29/12/2008 14:30
29/12/2008 14:30