Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Gia lai
Số hiệu: 1616/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Gia lai
Số hiệu: 251/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5790330000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ (07 gói thầu)


  Gói thầu số 1: Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC: 163.112.000đ ồng Gói thầu số 2: Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị: 106.918.000 đồng Gói thầu số 3: Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng: 39.973.000 đồng Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT: 6.082.000 đồng Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình: 11.917.000 đồng Gói thầu số 6: Kiểm toán: 26.630.000 đồng Gói thầu số 7: Xây dựng công trình: 4.509.550.000 đồng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC
 • 163.112.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  07 Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ
 • 4.509.550.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTrọn gói 240 ngày
  02 Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị
 • 106.918.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói Theo tiến độ công trình
  03 Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng
 • 39.973.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói Theo tiến độ công trình
  04 Tư vấn lập HSMT
 • 6.082.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 10 ngày
  05 Bảo hiểm công trình
 • 11.917.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói Từ ngày khởi công đến hết thời gian BH
  06 Kiểm toán
 • 26.630.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 20 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009