Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Gia lai
Số hiệu:1616/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Gia lai
Số hiệu:251/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5790330000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ (07 gói thầu)


  Gói thầu số 1: Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC: 163.112.000đ ồng Gói thầu số 2: Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị: 106.918.000 đồng Gói thầu số 3: Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng: 39.973.000 đồng Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT: 6.082.000 đồng Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình: 11.917.000 đồng Gói thầu số 6: Kiểm toán: 26.630.000 đồng Gói thầu số 7: Xây dựng công trình: 4.509.550.000 đồng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC
 • 163.112.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói30 ngày
  07Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ
 • 4.509.550.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển30 ngàyTrọn gói240 ngày
  02Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị
 • 106.918.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn góiTheo tiến độ công trình
  03Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng
 • 39.973.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn góiTheo tiến độ công trình
  04Tư vấn lập HSMT
 • 6.082.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói10 ngày
  05Bảo hiểm công trình
 • 11.917.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn góiTừ ngày khởi công đến hết thời gian BH
  06Kiểm toán
 • 26.630.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Trọn gói20 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:51
  Ngày xuất bản10/03/2009