Gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị – Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

02
Quý I/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 106.918.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ