Gói thầu: Kiểm toán – Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ

06
Quý IV/2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 26.630.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Nhà làm việc UBMT và khối đoàn thể huyện Đức cơ