Cung cấp lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 71/QĐ-TĐHB
Ngày ban hành: 05/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 71/QĐ-TĐHB
Ngày ban hành: 05/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 15.410.342.836(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng
 • 15.410.342.836 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 13h30 ngày 7/4/2009Theo đơn giá 300 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • hethongdodemdiennang.jpg Size 202 K
  • hethongdodemdiennang 001.jpg Size 250 K
  • hethongdodemdiennang 002.jpg Size 181 K
  • hethongdodemdiennang 003.jpg Size 189 K
  • hethongdodemdiennang 004.jpg Size 177 K
  • HTdodemdiennang 001.jpg Size 250 K
  • HTdodemdiennang 002.jpg Size 181 K
  • HTdodemdiennang 003.jpg Size 189 K
  • HTdodemdiennang 004.jpg Size 177 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009