KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4896/QD-UBND
Ngày ban hành: 27/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 4896/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.177.716.771(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn khảo sát xây dựng
 • 98.469.165 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo đơn giá 1 tháng
  02 Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng
 • 4.406.600 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo đơn giá 1 tháng
  03 Tư vấn lập dự án
 • 48.501.816 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009