Mua vắc xin ngoài chương trình TCMR và sinh phẩm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua vắc xin ngoài chương trình TCMR và sinh phẩm 2009

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu: 395/UBND-VX
Ngày ban hành: 27/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 395/UBND-VX
Ngày ban hành: 27/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 692162000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua vắc xin ngoài chương trình TCMR và sinh phẩm 2009 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua vắc xin ngoài chương trình TCMR và sinh phẩm 2009
 • 692.162.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 3/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009