Công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình Phước, dự án nhóm C, ngành tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế
Số hiệu:186/QĐ-TCT
Ngày ban hành:04/03/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Cục Thuế
Số hiệu:192/QĐ-TCT
Ngày ban hành:04/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.601.180.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình Phước (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế Bình Phước
 • 7.657.563.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển09/4/2009Theo đơn giá01/06/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:50
  Ngày xuất bản11/03/2009