Công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình Phước, dự án nhóm C, ngành tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Số hiệu: 186/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 04/03/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Số hiệu: 192/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 04/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.601.180.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình Phước (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Cục thuế Bình Phước
 • 7.657.563.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 09/4/2009Theo đơn giá 01/06/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 50
  Ngày xuất bản 11/03/2009