Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương, dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu:2201/QĐ-QLB
Ngày ban hành:27/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu:2201/QĐ-QLB
Ngày ban hành:27/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 33.591.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương” (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thiết kế kỹ thuật thi công – lập dự toán công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 707.694.384 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2007Theo tỷ lệ phần trăm412 ngày
  02Thiết kế kỹ thuật thi công – lập dự toán hạng mục công trình “Đường điện trung thế – Đài KSKL Liên Khương”
 • 85.262.544 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  03Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình “Đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 60.473.495 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  04Bảo hiểm công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 65.593.724 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Trọn gói30 ngày
  05Xây dựng đài KSKL Liên Khương và các công trình phụ trợ
 • 18.720.823.168 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008 – Quý I/2009Theo đơn giá300 ngày
  06Giám sát thi công xây dựng công trình “Đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 416.210.419 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008 – Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm300 ngày
  07Lắp đặt đường điện trung thế
 • 2.583.713.466 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008 – Quý I/2009Theo đơn giá90 ngày
  08Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy
 • 810.095.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – III/2009Trọn gói120 ngày
  09Hệ thống báo cháy
 • 194.344.402 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III – IV/2009Theo đơn giá30 ngày
  10Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nguồn
 • 3.410.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – III/2009Trọn gói150 ngày
  11Cung cấp lắp đặt thiết bị VHF, hệ thống điều khiển xa thiết bị VHF
 • 2.490.541.645 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II – III/2009Trọn gói150 ngày
  12Cung cấp lắp đặt máy ghi âm
 • 307.450.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQúy III/2009Trọn gói90 ngày
  13Mua sắm doanh cụ, trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt, cây cảnh
 • 363.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Trọn gói30 ngày
  14Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 145.673.647 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  15Kiểm toán công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 99.103.771 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:50
  Ngày xuất bản11/03/2009