Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương, dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 2201/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 27/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 2201/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 27/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 33.591.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương” (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết kế kỹ thuật thi công – lập dự toán công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 707.694.384 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2007Theo tỷ lệ phần trăm 412 ngày
  02 Thiết kế kỹ thuật thi công – lập dự toán hạng mục công trình “Đường điện trung thế – Đài KSKL Liên Khương”
 • 85.262.544 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  03 Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình “Đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 60.473.495 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  04 Bảo hiểm công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 65.593.724 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 30 ngày
  05 Xây dựng đài KSKL Liên Khương và các công trình phụ trợ
 • 18.720.823.168 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo đơn giá 300 ngày
  06 Giám sát thi công xây dựng công trình “Đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 416.210.419 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
  07 Lắp đặt đường điện trung thế
 • 2.583.713.466 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo đơn giá 90 ngày
  08 Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy
 • 810.095.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – III/2009Trọn gói 120 ngày
  09 Hệ thống báo cháy
 • 194.344.402 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – IV/2009Theo đơn giá 30 ngày
  10 Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nguồn
 • 3.410.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – III/2009Trọn gói 150 ngày
  11 Cung cấp lắp đặt thiết bị VHF, hệ thống điều khiển xa thiết bị VHF
 • 2.490.541.645 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II – III/2009Trọn gói 150 ngày
  12 Cung cấp lắp đặt máy ghi âm
 • 307.450.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III/2009Trọn gói 90 ngày
  13 Mua sắm doanh cụ, trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt, cây cảnh
 • 363.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 30 ngày
  14 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 145.673.647 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  15 Kiểm toán công trình “Xây dựng đài KSKL và các công trình phụ trợ”
 • 99.103.771 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 50
  Ngày xuất bản 11/03/2009