Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: HĐQT ngân hàng No&PTNT Việt Nam
Số hiệu: 1178/QĐ/HĐQT-XDCB
Ngày ban hành: 09/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam
Số hiệu: 182/QĐ/HĐQT-XDCB
Ngày ban hành: 25/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 9169000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam (02 gói thầu)


  Các công việc không đấu thầu : Tư vấn lập dự án, khảo sát địa chất, lập thiết kế BVTC, thẩm tra thiết kế, dự toán, kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, cửa kho tiền.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Xây dựng, điều hòa không khí, PCCC
 • 6781315983 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 9 tháng
  Gói số 2 Xây dựng trạm biến áp và đường cáp ngầm
 • 247938277 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 2 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • kehoachdauthau.doc Size 671 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 52
  Ngày xuất bản 13/03/2009