Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã hòa bình

Kế hoạch đấu thầu: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã hòa bình, Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu: 246/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu: 246/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 270.257.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã hòa bình (002 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  002 ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hòa Bình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã hòa bình
 • 270.257.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 25/3/2009Trọn gói 30 ngày
  002 ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hòa Bình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã hòa bình
 • 270.257.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 25/3/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 52
  Ngày xuất bản 13/03/2009