Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 mời thầu Hệ thống tinh khiết protein tự động, Hóa chất cho tinh chế cộng hợp Hib và tinh chế vắc-xin Hib.

Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 tổ chức đấu thầu hai gói thầu thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc-xin Haemophilus influenzae type b (Hib) cộng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm”.

Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 tổ chức đấu thầu hai gói thầu thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc-xin Haemophilus influenzae type b (Hib) cộng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm”.

Gói số 1: Hệ thống tinh khiết protein tự động.

Gói số 2: Hóa chất cho tinh chế cộng hợp Hib và tinh chế vắc-xin Hib

Kính mời các nhà thầu có đủ khả năng tham dự đấu thầu.

Mua hồ sơ từ 8 giờ ngày 1-12 đến 16 giờ ngày 5-12-2008.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Vật tư – Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1, 1 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ÐT: 04.39717710 ext. 114, Fax: 04.39717711.