Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sốp cộp mời đấu thầu cung cấp thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học

Thông báo mời thầu : Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sốp Cộp có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học năm 2008 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, nguồn vốn ngân sách Nhà nước.    THÔNG BÁO MỜI THẦU

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sốp Cộp có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học năm 2008 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sốp Cộp kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học năm 2008.

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sốp Cộp – Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Trung tâm huyện Sốp Cộp.

Điện Thoại: 022.878.056  – 022.878.211                  Fax 022.878.211   

Các nhà thầu tham dự sẽ đựơc mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với lệ phí không hoàn lại là : 1.000.000 đồng ( Một triệu  đồng chẵn).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 21/11/2008 đến trước 8 giờ ngày 05/12/2008 (Trong giờ làm việc hành chính)

 Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau khi hết hạn nộp trước sự chứng kiến của các đại diện nhà thầu đã tham dự vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 05/12/2008 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sốp cộp – Tỉnh Sơn La.

                                                 
                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                              
                                                                                            Trần Đắc Phóng

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com