Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
Số hiệu: 420/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh lạng sơn
Số hiệu: 420/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6910167951(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1: Thuốc tiêm Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1682954400 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Gói thầu số 2: Các thuốc khác Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1163975870 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Gói thầu số 3:Thuốc đông dược Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 789789839 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Gói thầu số 4: Vật tư tiêu hao y tế Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1643505233 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Gói thầu số 5: Hoá chất xét nghiệm Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1805261892 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong tráng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Gói thầu số 6: Hoá chất xét nghiệm SWELAB AC 920 và máy SWELAB ALFA 20 Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 535646292 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Gói thầu số 7: Hoá chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động HITACHI 740 Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 932537277 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009Theo đơn giá trong năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 52
  Ngày xuất bản 13/03/2009