Mua máy định nhóm máu tự động cho xét nghiệm sàng lọc

Kế hoạch đấu thầu mua máy định nhóm máu tự động cho xét nghiệm sàng lọc, Dự án nhóm A, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: Số 57/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/01/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 820/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 11/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn ngân sách , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 47.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua máy định nhóm máu tự động cho xét nghiệm sàng lọc (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  ICB-PP3-2009-MEQ-1 Máy định nhóm máu tự động cho xét nghiệm sàng lọc
 • 750.000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý I, II năm 2009Trọn gói Quý II năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 12/03/2009