Và điều khoản giao việc đối với 6 gói thầu của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế

Kế hoạch đấu thầu và điều khoản giao việc đối với 6 gói thầu của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế, Dự án nhóm A, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Số hiệu:1969/QĐ-BTC
Ngày ban hành:06/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Cục Thuế
Số hiệu:208/QĐ-TCT
Ngày ban hành:10/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 97.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và điều khoản giao việc đối với 6 gói thầu của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế (6 gói thầu)


  Địa điểm nhận hồ sơ lý lịch: – Đường thư điện tử: bqlda-tamp@gdt.gov.vn – Đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp: Ban quản lý dự án HIện đại hoá quản lý thuế – Tổng Cục Thuế – 123 Lò Đúc – Hà Nội
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tuyển chọn Chuyên gia tư vấn mua sắm
 • 148.500 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009Theo thời gian5 năm
  02Gói thầu 2: Tuyển chọn Cán bộ mua sắm
 • 87.780 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009Theo thời gian5 năm
  03Gói thầu 3: Tuyển chọn Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính
 • 148.500 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009Theo thời gian5 năm
  04Gói thầu 4: Tuyển chọn cán bộ tài chính và giải ngân
 • 87.780 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009Theo thời gian5 năm
  05Gói thầu 5: Tuyển chọn trợ lý điều phối viên kiêm phiên dịch
 • 62.700 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009Theo thời gian5 năm
  06Gói thầu 6: Tuyển chọn Trợ lý quản lý hành chính
 • 62.700 (USD)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNhận hồ sơ từ 16/03/2009 đến 27/03/2009Theo thời gian5 năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:51
  Ngày xuất bản12/03/2009