Hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước

Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 3253/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 1736/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 63.945.483.628(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước thuộc công trình Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước
 • 21.226.312.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9giờ00 ngày 03/4/2009Theo đơn giá 180
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 12/03/2009