Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3409/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 716/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.735.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 10.547.329 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 148.789.661 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Quản lý dự án
 • 143.451.145 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4 Bảo hiểm
 • 22.178.359 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói theo tiến độ thi công
  5 Kiểm toán
 • 35.435.961 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  6 Rà phá bom mìn
 • 67.840.500 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 20 ngày
  7 Đường từ chợ gia cầm đến sông Ba Rài
 • 3.289.998.099 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 210 ngày
  8 Đường Kim Hồng
 • 1.873.120.401 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 180 ngày
  9 Đường Hà Tôn Hiến
 • 2.750.426.604 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 180 ngày
  10 Cầu Sáu Thê
 • 1.558.019.090 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 12/03/2009